Naslovnica VIJESTI INFO PRIJE SEZONE GRIJANJA OBAVEZNO PREGLEDATI DIMNJAKE

PRIJE SEZONE GRIJANJA OBAVEZNO PREGLEDATI DIMNJAKE

48

Prvi hladniji dani na samom početku jeseni, podsjetili su nas da dolazi najhladnije godišnje doba, zima. Vrijeme je za nabavku ogrijeva i pripremu kotlova i sistema za grijanje.  Veoma je važno da se očiste peći i dimnjaci, jer čak i nekoliko milimetara nataložene čađi može značajno smanjiti energijsku efikasnost, takođe nataložena čađ može uzrokovati zapaljenje dimnjaka. Prije nego li upalimo svoje peći potrebno je takođe provjeriti i ima li oštećenja na dimnjaku, sistemu grijanja itd. Sve te poslove treba povjeriti stručnjacima, čak i mali propust može imati ozbiljne posljedice.

Za peć na čvrsti ogrijev  dimnjak treba redovno održavati, čistiti ložište te osigurati dovoljan pristup svježeg zraka. Ukoliko dođe do zapaljenja treba odmah pozvati vatrogasce i izaći iz zadimljene prostorije. Ukoliko je moguće od dimnjaka odmaći sve stvari i nikako ne polijevati vodom. Broj za hitne intervencije vatrogasaca je 123.

Na kraju dodajmo jednu zanimljivost, bez obzira koji tip grijanja koristite, postoji rizik od trovanja ugljen monoksidom usljed neispravnog rada peći, dimnjaka ili cijevi. Nabavkom detektora za ugljen monoksid, koji su prisutni i na našem tržištu,  priuštićete sebi i svojoj porodici miran i siguran san. CO detektor funkcioniše na principu jakog zvučnog alarma koji se aktivira i na najmanju količinu CO gasa u zraku.