Naslovnica VIJESTI INFO PODRŠKA PRIVREDNIKA AKCIJI „ČISTA I LIJEPA VOGOŠĆA“

PODRŠKA PRIVREDNIKA AKCIJI „ČISTA I LIJEPA VOGOŠĆA“

448

Nakon sadnje drveća centru Vogošće načelnik Edine Smajić je posjetio učesnike akcije koji uređuju Jošanički potok i lično se zahvalio vlasnicima i direktorima firmi koje su volonterski uzele učešće u današnjoj akciji, stavljajući na raspolaganje svoje kapacitete.

Podršku ovoj akciji dale su firme Hik-net d.o.o Semizovac, Bucomerc d.o.o Kiseljak, Mibral d.o.o Sarajevo, Termobeton d.o.o Breza, Bosman d.o.o Sarajevo i Ame doo Breza. Podršku su dala i kantonalna javna preduzeća  KJKP Park d.o.o Sarajevo, KJKP Rad d.o.o Sarajevo i KJKP Sarajevošume.