Naslovnica VIJESTI INFO POČELA SEZONA PRIPREME PČELINJIH ZAJEDNICA ZA ZIMOVANJE

POČELA SEZONA PRIPREME PČELINJIH ZAJEDNICA ZA ZIMOVANJE

110

Kad počinje nova pčelarska sezona ili bolje rečeno priprema pčelinje zajednice za narednu godinu, odnosno priprema pčelinje zajednice za zimovanje mnogi iskusni pčelari reći će vam u augustu, osim onih koji koriste kasnu ljetnu pašu vrijeska. Sama priprema obuhvata nekoliko važnih poslova koje pčelar treba da uradi da bi spokojno dočekao zimu. Šta je nepohodno uraditi kako bi uspješno pripremili pčelinje zajednice za zimu razgovarali smo sa pčelarom Hasanom Ferhatovićem. Hasan je istakao da je kao prvo najbitniji detaljan pregled pčelinjih zajednica a to podrazumjeva sređivanje pčelinjeg legla, raspored nastavaka, pregled saća, ocjenu kvaliteta matice, uvid u zdravstveno stanje pčela. Naglasio je da prilikom poslednjeg vađenja meda, pčelar mora otsaviti najmanje 10- 15 kg meda, međutim ova godina je bila izuzetno loša tako da mnogi pčelari su ostali ove godine bez meda.

Kada je riječ o optimalnoj količini zimskih zaliha hrane ona zavisi od više faktora a to su snaga pčelinje zajednice, tipa košnice kao i mjesta zimovanja. Dobra priprema je ključna za kvalitetno prezimljavanje zajednice. Kako pčele pripremiš za zimu pred kraj ljeta, tako ćeš i vrcati med sljedeće godine- jedno je od glavnih pravila pčelarske djelatnosti.