Naslovnica VIJESTI INFO OTPOČELI RADOVI NA SANACIJI RIJEKE LJUBINE

OTPOČELI RADOVI NA SANACIJI RIJEKE LJUBINE

169

Dana 27.09.2022. godine, započeli su radovi na sanaciji na lokalitetu korita rijeke Ljubine (Maunaga Kulo) u MZ Semizovac, shodno potpisanom Ugovoru o izvođenju radova na sanaciji klizišta na lokalitetu rijeke Ljubine, na području Općine Vogošća između Općine Vogošća i firme „Grakop“ d.o.o. Kiseljak.

Prema glavnom projektu na ovom lokalitetu predviđena je izgradnja armiranobetonskog potpornog zida dužine 75 metara i visine 3,2 metra, kao i kamenog zasipa iza zida, a sve u cilju stabilizacije terena na ovom lokalitetu.

Ukupna vrijednost radova iznosi 217.206,86 KM, a sredstva za realizaciju ovog projekta obezbijedio je Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo i Općina Vogošća.

Nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji ovog klizišta vršit će ovlašteni predstavnici Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo.

Izvođač je shodno Ugovoru obavezan radove završiti u roku od 60 radnih dana od dana uvođenja u posao.

 

Članak je u cjelosti preuzet sa zvanične stranice Općine Vogošća