Naslovnica VIJESTI INFO OŠ “PORODICE EF. RAMIĆ” UČESTVUJE U PROJEKTU “ZELENA REVOLUCIJA”

OŠ “PORODICE EF. RAMIĆ” UČESTVUJE U PROJEKTU “ZELENA REVOLUCIJA”

202

Učešće u projektu „Zelena revolucija “ uzela je i osnovna škola „Porodice ef. Ramić“ iz Semizovca. Riječ je o projektu koji  finansira ZEOS eko-sistem, u kojem učestvuje 100 osnovnih škola FBiH, a cilj ovog projekta tokom kojeg će se vršiti edukacija,  jeste usvajanje navika o pravilnom odlaganju, reciklaži i mogućnostima ponovne upotrebe e-otpada. O učešću u ovom projektu više detalja nam je ispričao direktor OŠ „Porodice ef. Ramić“ Šemso Pačariz.  Škole će besplatno dobiti edukativni materijal i kante za e-otpad, koje ostaju na korištenju školama i nakon projekta, a za tri najbolje rangirane škole u sakupljenoj količini e-otpada, biti će osigurane nagrade u vidu nabavke potrebne IT opreme.  Svim školama koje učestvuju u projektu će biti donirane potrebne sadnice za uređenje školskog dvorišta ili opštinskog parka.

E-otpad je naziv za sve stare ili pokvarene elektrouređaje koji inače rade na struju ili baterije. Elektrouređaji su dio naše svakodnevnice ali su često kratkog vijeka, što povećava potrebu za stalnom kupovinom novih uređaja i odbacivanjem starih. Pravilno odlaganje  e-otpada  potrebno  je odložiti odvojeno od ostalog otpada, u posebne kontenjere.

Zbog  štetnih supstanci e-otpad nije dozvoljeno odlagati zajedno s ostalim otpadom iz domaćinstva, već je potrebno izdvojiti ga i predati ovlaštenim sakupljačima ili odložiti u neki od ZEOS-ovih uličnih kontejnera. Time smanjujemo eksploataciju prirodnih resursa i čuvamo našu planetu za buduće generacije. Ovim putem direktor Pačariz je apelovao sve učenike i roditelje sa područja Semizovca i Gore, ukoliko posjeduju nešto od e-otpada da donesu u školu gdje će se skladištiti e-otpad.