Naslovnica VIJESTI INFO OPĆINA VOGOŠĆA I FAKULTET ZA UPRAVU NASTAVLJAJU SARADNJU

OPĆINA VOGOŠĆA I FAKULTET ZA UPRAVU NASTAVLJAJU SARADNJU

154

Slijedeći savremene tendencije u razvoju javnog sektora, nastojeći provesti kvalitetnu reformu javne uprave, osavremeniti obrazovanje sadašnjih i budućih kadrova u organima uprave, pokrenuti nove i uspješnije realizovati postojeće projekte i istraživanja u oblasti uprave i javnog sektora, Fakultet za upravu i Općina Vogošća potpisali su Sporazum o saradnji u vezi sa organizovanjem studentske prakse za dio studenata završne godine prvog ciklusa studija na Fakultetu. Ovaj Sporazum samo je dio dobre saradnje koja između Općine Vogošća i Fakulteta za upravu traje već pet godina.

Praksa će biti od velike koristi studentima a njena realizacija trajaće od 28.marta do 1.aprila, u oblastima za koje studenti iskažu interesovanje. Glavni mentor studentima u Općini Vogošća biće g-din Suad Spahić, sekretar Jednistvenog općinskog organa uprave.

Maida Dervišević