Naslovnica VIJESTI INFO ODRŽANA 25. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

ODRŽANA 25. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

194

Na 25. sjednici Općinskog vijeća Vogošća razmatrano je 13 tačaka dnevnog reda. Vijećnici su usvojili Odluku o odobravanju izdvajanja novčanih sredstava iz Budžeta općine Vogošća za 2015. godinu za RVI 100% prve grupe – paraplegičare sa mjestom prebivališta na području općine Vogošća . U formi prijedloga usvojena je Odluka o dopuni Odluke o prekršajima protiv javnog reda i mira, zatim Odluka o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama i psima lutalicama na području općine Vogošća. Odluka o držanju stoke na području općine Vogošća  nije dobila podršku Vijeća. Vijećnici su usvojili nekoliko izvještaja, među kojima je Izvještaj o radu Savjeta mjesnih zajednica za 2014. godinu, Izvještaj o ostvarivanju inspekcijskog nadzora u oblasti građenja za 2014. godinu i Izvještaj o ostvarivanju inspekcijskog nadzora u oblasti komunalnih poslova za prošlu godinu. Izvještaj o stanju vodovodno – kanalizacione mreže i lokalnih vodovoda na području općine vogošća za 2014. godinu dobio je podršku vijećnika, iako se na sjednici nisu pojavili pozvani predstavnici preduzeća „ Vodovod i kanalizacija“. Na kraju je jednoglasno usvojen Izvještaj o radu pravobranilaštva općine Vogošća za 2014. godinu.