Naslovnica VIJESTI INFO OBJAVLJEN PRAVILNIK O STIPENDIRANJU UČENIKA I STUDENATA SPORTISTA SA PODRUČJA OPĆINE VOGOŠĆA

OBJAVLJEN PRAVILNIK O STIPENDIRANJU UČENIKA I STUDENATA SPORTISTA SA PODRUČJA OPĆINE VOGOŠĆA

328

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave Federacije Bosne i Hercegovine Općinski načelnik Edin Smajić donio je PRAVILNIK o stipendiranju učenika i studenata sportista sa područja Općine Vogošća. U pravilniku su navedeni određeni kriteriji i načini ostvarivanja prava na stipendiju sportistima koji treniraju u vogošćanskim klubovima i koji na međunarodnim takmičenjima postižu vrhunske rezultate. Pravilnik je stupio na snagu 02.11.2022. godine i objavljen je na zvaničnoj web stranici i na Oglasnoj ploči Općine Vogošća.