Naslovnica VIJESTI INFO NOVO RUKOVODSTVO ASOCIJACIJE STUDENATA NA FAKULTETU ZA UPRAVU U VOGOŠĆI NAJAVILI NOVE...

NOVO RUKOVODSTVO ASOCIJACIJE STUDENATA NA FAKULTETU ZA UPRAVU U VOGOŠĆI NAJAVILI NOVE PROJEKTE

115

Asocijacije studenata formirane su za svaki fakultet pa tako i za Fakultet za upravu UNSA koji se nalazi u Vogošći. Cilj asocijacije je promicanje zaštite prava studenata, pomoć studentima u ostvarivanju njihovih prava i to u obliku posredovanja u komunikaciji između studenata i upravnih tijela fakultetskih institucija. Predstavnici asocijacije studenata prisustvuju sjednicama nastavno-naučnog vijeća fakulteta kako bi uticli na donošenje bitnih odluka o vitalnim interesima studenta. Nedavno je na Fakultetu za upravu Univerziteta u Sarajevu održana izborna Skupština Asocijacije studenata na kojoj je za predsjednicu izabrana Binasa Džindo, a za predsjednika skupštine Asocijacije studenata Muhamed Gazija. Novoizabrana predsjednica Asocijacije studenata zahvalila se svim  kolegama na podršci i na ukazanom povjerenju te istakla da je Asocijacija odmah krenula sa svojim radom. Riječ je o projektu pod nazivom „Škola preduzetništva i pisanja projekata“ čija realizacija počinje 28.10. 2021.godine u 16h kao i u novembru gdje će imati još dva termina za ovaj projekat.

Cilj projekata je unapređenje znanja kod mladih iz preduzetništva i pisanja projekata. Asocijacija studenata fakulteta za upravu UNSA ima za cilj da napravi kontinuirani rezultat te masovan interes za preduzetništvo i pisanje projekata. Mjesto odvijanja projekta su prostorije Fakulteta za upravu UNSA.  Do kraja oktobra 2021. godine cilj je da se izvede nastava u grupama od 20 učesnika. Ukupan broj 400 učesnika, a sve u skladu s trenutnom epidemiološkom situacijom u Federaciji BiH. Ciljne grupe ovog projekta su mladi od 18 do 35. godina.