Naslovnica VIJESTI INFO NASTAVLJENI RADOVI NA UREĐENJU KORITA RIJEKE BOSNE NA PODRUČJU OPĆINA VOGOŠĆA I...

NASTAVLJENI RADOVI NA UREĐENJU KORITA RIJEKE BOSNE NA PODRUČJU OPĆINA VOGOŠĆA I NOVI GRAD

205

Uvođenjem izvođača radova u posao, danas je počela realizacija važnog projekta „Preventivne mjere na obezbjeđenju proticajnog profila rijeke Bosne na području općina Novi Grad Sarajevo i Vogošća“ koji je definisao 11 dionica ukupne dužine 6,5 km i procIjenjene vrijednosti 1,59 milona KM. Početku radova je  prisustvovao načelnik Općine Vogošća Edin Smajić sa saradnicima koji je tom prilikom podsjetio na važnost ovog projekta prvenstveno radi preveniranja od poplava i zaštite imovine i ljudi. Dodao je da su novembarske poplave pokazale koliko je potreban ovakav projekat.  Načelnik Smajić je pohvalio saradnju sa Agencijom za vodno područje rijeke Save.

Javnom nabavkom je dodijeljen ugovor za tri dionice ukupne dužine 1.820 metara koje se nalaze na području općina Vogošća i Novi Grad Sarajevo, a koje su najveći prioritet. Ugovoreni  radovi su vrijednosti 444.080,52 KM i sa rokom izvođenja od 90 radnih dana.  Izvođač radova je firma „Harysco“  d.o.o., a stručni nadzor vrši “Higrakon” d.o.o. Sarajevo. Investitor je Agencija za vodno područje rijeke Save.