Naslovnica VIJESTI INFO NASTAVLJENI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI SAOBRAĆAJNICE U ULICAMA SVRAKE I I IV

NASTAVLJENI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI SAOBRAĆAJNICE U ULICAMA SVRAKE I I IV

204

Vrijednost ove I faze iznosi oko 500.000,00 KM, finansira se sredstvima Direkcije za puteve Kantona Sarajevo, a rekonstruisat će se oko 570 m saobraćajnice. Početak rekonstrukcije je raskrsnica Ulica Svrake I i Svrake III kod objekta MZ Svrake, a kraj dionice je raskrsnica istih ulica na lijevoj obali rijeke Bosne, gdje je planirana izgradnja raskrsnice sa kružnim tokom saobraćaja.

Realizacijom ovog projekta stanovnici ovog naselja dobiće modernu saobraćajnicu u centralnom dijelu naselja Svrake, a izgradnjom pješačke staze obezbjediće se sigurnije kretanje pješaka prema školi i drugim društvenim objektima.

Radovi podrazumjevaju rekonstrukciju saobraćajnice u ukupnoj dužini od 1.370 m poprečnog presjeka od dvije saobraćajne trake širine po 3,30 m, sa jednostranom pješačkom stazom širine 1,60 m. Konstrukcija saobraćajnice se sastoji od tampona 40 cm, nosivog sloja od 6 cm i habajućeg sloja od 4 cm. Pored toga rekonstrukcija podrazumjeva i izgradnju dijela kolektora za odvodnju oborinskih voda, izgradnju pješačke staze i asfaltiranje. Odvodnja će se riješiti kvadratnim slivnicima u novoizgrađeni oborinski kolektor dužine oko 800 m.  Izvođač radova je firma “Bucomerc” d.o.o. Kiseljak. Nadzor nad izvođenjem radova vrši Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo. Rok za izvođenje radova je 30 dana.