Naslovnica VIJESTI KLIZIŠTA U OPĆINI VOGOŠĆA

KLIZIŠTA U OPĆINI VOGOŠĆA

188

Od početka ove godine općina Vogošća je suočena  sa novim regiostrovanim klizištima koja ponovo ugrožavaju brojna vogošćanska domaćinstava. Nedavni primjeri u nasalju Nebočaj i Orahov brijeg samo potvrđuju činjenicu da je u našoj općini ovaj problem toliko izražen, te da je potrebno uraditi detaljnije analize o stanju na terenu i uzrocima pomjeranja tla. Klizišta se pojavljuju i na onim mjestima na kojima ih  dosada nije bilo. Osim prirodnog sve je više prisutan i ljudski faktor, jer nelegalana sječa šume i bespravna izgradnja pogoduju nastanku klizišta. Sredstava za sanaciju nema dovoljno, pa u takvoj situaciji ne preostaje ništa drugo nego da se poduzimaju preventivne mjere kako ne bi došlo do neželjnih posljedica. Stoga je općinskom štabu CZ važana saradnja sa građanima koji žive na ugroženim područjima.