Naslovnica VIJESTI INFO JAVNI POZIV ZA POTICAJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI U 2023. GODINI ZA SUFINANSIRANJE NABAVKE...

JAVNI POZIV ZA POTICAJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI U 2023. GODINI ZA SUFINANSIRANJE NABAVKE NOVE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE

60

Općina Vogošća je u petak objavila Javni poziv za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji u 2023. godini za sufinansiranje nabavke nove poljoprivredne mehanizacije. Pravo  na učešće u Javnom pozivu imaju sva pravna i fizička lica sa područja općine Vogošća koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom, a koja su upisana u registar poljoprivrednog gazdinstva i registar klijenata u nadležnoj općinskoj službi. Rok za prijavu na Javni poziv je 10 dana od dana objavljivanja.

Integralni tekst Javnog poziva možete preuzeti sa linka : https://vogosca.ba/wp-content/uploads/2023/12/20231130-JP-mehanizacija.pdf

Zahtjev za ostvarivanje ovog prava možete preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima ili sa linka :

https://vogosca.ba/wp-content/uploads/2021/11/189-Sufin-polj-mehan-2021.pdf