Naslovnica VIJESTI INFO IZBORI ZA ČLANOVE SAVJETA MZ U OPĆINI VOGOŠĆA BIĆE PROVEDENI U MAJU...

IZBORI ZA ČLANOVE SAVJETA MZ U OPĆINI VOGOŠĆA BIĆE PROVEDENI U MAJU UKOLIKO DOZVOLE EPIDEMIOLOŠKE PRILIKE

111

Izbori za članove Savjeta MZ provode se po principu utvrđenim Izbornim zakonom BiH. Ova procedura u pravilu se provodi najkasnije šest mjeseci nakon konstituisanja Općinskog vijeća. Mandat članova Savjeta MZ traje koliko i mandat vijećnika u Općinskom vijeću. Prilikom izbora članova Savjeta mora se osigurati srazmjerna zastupljenost članova Savjeta MZ prema broju birača u pojedinom naselju ili dijelu naselja.

Na sjednici Općinskog vijeća Vogošća održanoj u martu 2021. godine, donesena je Odluka o raspisivanju izbora za članove Savjeta MZ. Prema riječima Đejne Sarač koja rukovodi Stručnom službom za poslove MZ i zajedničke poslove, ova Služba je uložila amndman na Odluku da se izbori održe ukoliko epidemiološke prilike to budu dozvoljavale, a ukoliko epidemiološka situacija bude lošija da se dosadašnjim članovima Savjeta MZ mandat produži 6 mjeseci.

Izbore za članove Savjeta MZ raspisuje Općinsko vijeće a organizuje ih i provodi Općinska izborna komisija. Kandidaturu za članove Savjeta MZ mogu podnijeti građani pojedinačno, grupe građana i političke partije koje imaju općinske odbore na području općine Vogošća.