Naslovnica VIJESTI INFO BUDŽET OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2023. GODINU U IZNOSU OD 23.300.000 KM

BUDŽET OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2023. GODINU U IZNOSU OD 23.300.000 KM

215

Sa 17 glasova za i 7 suzdržanih  vijećnici u Općinskom vijeću Vogošća su na 21. sjednici održanoj 29.12.2022. godine usvojili Budžet za 2023. godinu u iznosu od  23.300.000 KM što je u odnosu na preloženi Nacrt povećanje za 23% ili 4.361.000 KM.  Javna rasprava je trajala do 30.11.2022. godine i pokazala je zainteresovanost građana da putem Savjeta mjesnih zajednica, parlamentarnih grupa i drugih subjekata ozbiljno doprinesu kreiranju budžeta na opće zadovoljstvo. Sa provedene javne rasprave dostavljene su primjedbe o čemu je sačinjen Izvještaj.

Subjekti javne rasprave predložili su uvećanje granta boračkim udruženjima, sportskim udruženjima, udruženjima građana, zatim uvećanje izdataka za pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva, zatim uvećanje izdataka za stipendije za učenike i studente, za  djecu sa invaliditetom, kao i uvećanje pozicije za volonterski rad i uvećanje plaća uposlenih u organu uprave. Također, primjedbe su se odnosile i na povećanje i planiranje izdvajanja za: razvoj poljoprivrede, sufinansiranje poslovnih planova za razvoj poduzetništva i zapošljavanje mladih, grantove RTV Vogošća za nabavku opreme, za nabavku kanti za prikupljanje otpada, za održavanje komunalne higijene, rješavanje vodovodne i kanalizacione mreže u naselju Poturovići, uređenje OŠ „Porodice ef. Ramić“, za kupovinu zemljišta u svrhu izgradnje novog groblja i proširivanje postojećih grobalja, te proširenje mosta u MZ Svrake.

Smanjenje izdvajanja iz budžeta predlagano je na sljedećim budžetskim pozicijama: transferi za posebne namjene CZ, izdaci za volonterski rad, naknade povjerenicima štaba CZ i nabavka sitnog alata i inventara. Takođe predloženo je  otvaranje novih budžetskih pozicija kao što su: sredstva za prijevoz hemodijaliznih pacijenata koji to pravo ne ostvaruju putem zavoda, nabavka materijala, sitnog alata i inventara za potrebe Mjesnih zajednica i grant za Udruženje Mak.

Posljednjih godina dodatno je uvrštena pomoć penzionerima sa najnižom penzijom, jednokratna pomoć porodiljama, sufinansiranje liječenja rijetkih i teških bolesti, sufinansiranje postupaka vantjelesne oplodnje, pomoć oboljelim od celijakije, sufinansiranje poslovnih planova za razvoj poduzetništva i zapošljavanje mladih, subvencije za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju, te izdvajanje sredstava za projekat Centra za zdravo starenje i za podršku privrednicima. Budžetska pozicija koja se odnosila na sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje je ukinuta u Nacrtu Budžeta Općine Vogošća za 2023. godinu, jer je Zakonom o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom, omogućeno pet pokušaja umjetne oplodnje iz sredstva obaveznog zdravstvenog osiguranja FBiH.  Jednom unesena sredstva u budžet postajala su njegov sastavni dio i češće su uvećavana izdvajanja za ove namjene. Kod izrade plana  Budžeta Općine Vogošća za 2023. godinu bilo je neophodno provesti niz aktivnosti na usaglašavanju prihoda i rashoda Budžeta Općine Vogošća, sa posebnim osvrtom na planiranje koje obavezuje korisnike da se pozicije planiraju shodno pripadnosti prihoda.

Budžet za 2023. godinu planiran je na bazi realnih prihoda, te su shodno tome  rashodi Budžeta planirani po namjeni, odnosno pripadnosti prihoda. U skladu sa saznanjima koja su prilikom planiranja Budžeta bila raspoloživa, a odnose se na izvore finansiranja Općine Vogošća, zaključeno je da se prilikom kreiranja Budžeta za 2023. godinu, koriguje Nacrt Budžeta Općine Vogošća u iznosu od 4.361.000,00 KM, te da se Budžet planira u iznosu od 23.300.000,00 KM.