Naslovnica VIJESTI INFO BESPLATNA PRAVNA POMOĆ ZNAČAJNA ZA VOGOŠĆANE

BESPLATNA PRAVNA POMOĆ ZNAČAJNA ZA VOGOŠĆANE

255

Među poslovima i zadacima Službe za Opću upravu u Općini Vogošća jeste pružanje besplatne pravne pomoći. Dugogodišnja praksa pružanja ove vrste usluge opravdava iz godine u godinu svoje postojanje jer veliki broj naših sugrađana treba pravnu pomoć.
„Kolika je potreba za besplatnom pravnom pomoći u prošloj godini podaci govore da su građani Vogošće ovu vrstu usluge ostvarili sa preko 660 pisanih Zahtjeva. Upravo su ovi podaci pokazatelji da živimo u vremenu u kojem je potreba za pravnom pomoći sve izraženija“- kazao je Elvir Crvenjak, pomoćnik u Službi za Opću upravu Općine Vogošća, te dodaje da se ova pomoć pruža u parničnom, vanparničnom postupku, upravnom i prekršajnom postupku, čak i u krivičnom”.

Pandemija korona virusa je period u kojem su građani pravnu pomoć tražili i usmeno i to se uglavnom odnosilo na stručna pojašnjenja.

Građani Vogošće besplatnu pravnu pomoć mogu zatražiti svakog radnog dana od 8 do 16 sati.