Naslovnica VIJESTI AMBULANTA U SEMIZOVCU U SLUŽBI GRAĐANA VEĆ 19 GODINA

AMBULANTA U SEMIZOVCU U SLUŽBI GRAĐANA VEĆ 19 GODINA

767

Primarna zdravstvena zaštita na području općine Vogošća, organizovana je tako da pored centralnog objekta Doma zdravlja Vogošća postoje još i tri područne ambulante.  Osim ambulanti porodične medicine u Hotonju i Kobiljoj Glavi, u Mjesnoj zajednici Semizovac radi ambulanta sa jednim timom porodične medicine, u kojoj je registrovano oko 1500 medicinskih kartona.

Područje MZ Semizovac je uglavnom ruralno područje. Stanovništvo se bavi stočarstvom, ima dosta pasa lutalica, nelegalnih azila za pse, pa se tim porodične medicine u ovoj ambulanti, pored pacijenata sa uobičajenim hroničnim i akutnim bolestima često susreću i sa različitim infektivnim oboljenjima poput mišije groznice, bruceloze i šuge. Prema riječima doktorice Milade Ali Al Zayat–Velić, dnevno kroz ovu ambulantu prođe između 35 i 40 pacijenata.

Ambulanta u Semizovcu otvorena je 1997.godine. Neko vrijeme bila je samo stomatološka ambulanta, ali vremenom je postao neophodan i ljekar porodične medicine.

Radno vrijeme ambulante je ponedjeljkom, utorkom, srijedom i petkom od 7.30 do 14.30, a četvrtkom od 13.30 do 20 sati.

Osim tima porodične medicine u ambulanti Semizovac građanima je na raspolaganju i stomatolog.