Naslovnica VIJESTI INFO 3.DECEMBAR – MEĐUNARODNI DAN OSOBA SA INVALIDITETOM

3.DECEMBAR – MEĐUNARODNI DAN OSOBA SA INVALIDITETOM

356

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, 3. decembar, obilježava se od 1992.godine, kada je Generalna skupština UN usvojila rezoluciju kojom se sve zemlje pozivaju na obilježavanje tog dana s ciljem da se unaprijedi  i omogući  osobama  sa invaliditetom jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno učešće u društvu. Taj dan je povod da se skrene pažnja na probleme s kojima se osobe sa invaliditetom suočavaju a to su prije svega siromaštvo, visoka stopa nezaposlenosti i isključenost iz društva.

Kada je u pitanju poštivanje prava osoba sa invaliditetom iz “Udruženja civilnih žrtava rata općine Vogošća“ kažu što se tiče lokalnog nivoa njihova prava su u većini slučajeva ispoštovana.

U posljednje vrijeme, kao posebna tema izdvojila se specifičnost žena sa invaliditetom. Uopšteno gledano, položaj žena u našem društvu je vrlo nepovoljan.

Osobe sa invaliditetom očekuju da se njihov položaj u narednom periodu treba poboljšati u pojedinim segmentima.

Procjene su da približno 15 odsto svjetske populacije živi sa nekim oblikom invaliditeta.