Naslovnica VIJESTI INFO 17. NOĆ RAMAZANA: SJEĆANJE NA BITKU NA BEDRU

17. NOĆ RAMAZANA: SJEĆANJE NA BITKU NA BEDRU

51

Bitka na Bedru se dogodila 624. godine, odnosno druge godine po Hidžri. Bila je prva bitka muslimana u islamu, ali i mnogo više od toga . Poruke sa bedra u kojem je ostvarena pobjeda nad daleko moćnijim neprijateljem i danas su univerzalne, jer govore o snazi vjere u Boga kao najvećeg oružja.

 

Povod bitke na Bedru bio je presretanje kurejševićke karavane od strane ashaba, koja se vraćala u Mekku iz pravca Damaska i nije bio planiran sukob većih razmjera. Pobjeda na Bedru je najava islama i muslimana kao svjetskog sigurnosnog i vojno-strateškog faktora, kao faktora koji će čuvati i braniti teritorijalni integritet i politički suverenitet zajednice muslimana.

Bitka na Bedru se spominje u časnom Kur'anu u kojem se kaže:

“Allah vas je pomogao na Bedru, kada ste bili malobrojni, zato se Allaha bojte, da biste bili zahvalni.” (Ali-‘ Imrân, 123)

Muslimani vjeruju da Bitka na Bedru simbolizira bitku između vjere i kufra, istine i zablude, kvaliteta i kvantiteta, i stvarne snage i fiktivne moći. Ona je pokazala da se čvrstom vjerom u Plemenitog Allaha i Djelitelja pobjede, mogu postići neočekivani rezultati i poraziti daleko jači, opremljeniji i brojniji neprijatelj. Nažalost, zbog pandemije korona virusa i ove godine će u džamijama izostati prigodni programi i predavanja o značaju bitke na Bedru.