Naslovnica VIJESTI INFO SVIJEST O VAŽNOSTI ODLAGANJA RECIKLAŽNOG OTPADA JOŠ UVIJEK JE NEDOVOLJNO RAZVIJENA

SVIJEST O VAŽNOSTI ODLAGANJA RECIKLAŽNOG OTPADA JOŠ UVIJEK JE NEDOVOLJNO RAZVIJENA

112

Općina Vogošća prva je u Kantonu Sarajevo uvela odvojeno odlaganje ambalažnog otpada.

Početkom 2015. godine eko otoci postavljeni su na sedam lokacija na kojima naši sugrađani mogu odlagati otpad koji je namijenjen za reciklažu.

Prema riječima pomoćnice načelnika za privredu, integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti, građani ipak nemaju dovoljno razvijenu svijest o selektivnom odlaganju otpada, pa se nerijetko desi da se u ovim kontenjerima nađe i kućni otpad koji se ne može reciklirati, i koji ustvari otežava proces reciklaže.

Eko otoci su jedan od načina na koji se čuva životna sredina, a edukacija djece osnovnih škola koja se uspješno provodi već dvije godine dala je rezultate. Naime, 19. aprila svake godine, u okviru akcije “Čista i lijepa Vogošća”, vogošćanski osnovci prikupljaju reciklažni otpad, i na taj način daju svoj doprinos u podizanju svijesti o važnosti reciklaže.