Naslovnica VIJESTI INFO SISTEM PRUŽANJA USLUGA U OPĆINI VOGOŠĆA PO NAJVIŠIM STANDARDIMA

SISTEM PRUŽANJA USLUGA U OPĆINI VOGOŠĆA PO NAJVIŠIM STANDARDIMA

93

U Općini Vogošća izvršen je recertifikacijski audit sistema upravljanja kvalitetom prema međunarodnom standardu ISO 9001:2015. I ovaj put nadzor je izvršo Nijaz Alispahić, vodeći auditor certifikacijske kuće Buroau Veritas, koji je obišao sve Općinske službe i utvrdio da nema neusklađenosti sa standardom, da sistem funkcioniše i da su evidentna poboljšanja u pružanju usluga. Utvrđeno je i da Općina Vogošća kada je sistem pružanja usluga građanima kroz ovaj standard prepoznata kao pouzdan partner odnosno organizacija koja je sposoban da odgovori zahtjevima korisnika usluga, zahtjevima iz propisa ali vlastitim zahtjevima organizacije.