Naslovnica VIJESTI INFO PROJEKAT “WE ARE EQUAL” EKONOMSKI I EMOCIONALNO OSNAŽUJE OSOBE S POTEŠKOĆAMA

PROJEKAT “WE ARE EQUAL” EKONOMSKI I EMOCIONALNO OSNAŽUJE OSOBE S POTEŠKOĆAMA

58

Udruženje za podršku pozitivnim procesima napretka u BiH „ALEA“ implementira projekat „WE ARE EQUAL“ koji ima za cilj ekonomsko i emocionalno osnaživanje osoba s poteškoćama. Kreativne radionice u sklopu projekta koji sufinansira Općina Vogošća realizuju se u periodu od oktobra do kraja januara 2019. godine.
„WE ARE EQUAL“ je jedinstven projekat koji okuplja osobe sa poteškoćama u razvoju u prostorijama Fondacije „Sumero“ u Hotonju. Svrha projekta pored ekonomskog i emocionalnog osnaživanja je i podsticanje njihove kreativnosti, omogućavanje da spoznaju sebe u društvu, kvalitetno i aktivno organiziranje slobodnog vremena, te aktivnije uključivanje u lokalnu zajednicu.
Osnovne aktivnosti projekta su različite radionice terapijskog-rehabiliticijskog, edukacijskog i kreativnog karaktera. Tokom oktobra i novembra realizovale su se radionice Crtanje i izražavanje emocija uz muziku, Plesom do sreće i Izrada nakita.
Korisnici projekta su iskazali zadovoljstvo sa dosadašnjim aktivnostima i raduju ste nastavku istih.
„Tamo oni kroz različite aktivnosti i projekte nesebično ulažu sebe kako bi neko osjetio njihovu vrijednost, nesvjesni da su vrijedniji od onih koji postavljaju mjerila vrijednosti. Jedan od takvih projekata je i „We are equal“ koji implementira Udruženje Alea. Biti dio jedne njihove radionice je prizor koji želite izrezati makazama i prikačiti na zid svog pamćenja.“ – napisala je Amina Mašić, saradnica projekta.
Iz Udruženja „ALEA“ pozivaju sve zainteresovane, naročito osobe sa završenim Pravnim i Ekonomskim fakultetom, da im se pridruže i volontiraju na realizaciji ovog i drugih projekata.