Naslovnica VIJESTI INFO PRAVOBRANILAŠTVO OPĆINE VOGOŠĆA: U PROŠLOJ GODINI VOĐENI POSTUPCI ZA 112 PREDMETA

PRAVOBRANILAŠTVO OPĆINE VOGOŠĆA: U PROŠLOJ GODINI VOĐENI POSTUPCI ZA 112 PREDMETA

175

Na 2. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Vogošća usvojen je Izvještaj o radu Pravobranilaštva Općine Vogošća u 2020. godini. U izvještaju je navedeno da je vođeno 112 predmeta, od čega je za 45 postupak u toku, odnosno spor nije riješen, dok su 42 predmeta riješena u korist Općine Vogošća. Općinski pravobranilac Kemal Kurtalić ističe da je broj predmeta i sporova koji su vođeni pred nadležnim sudovima manji u odnosu na 2019. godinu zbog pandemije korona virusa. Održano je 49 ročišta, a Pravobranilaštvo je općinskim službama izdalo i veliki broj pravnih mišljenja.