Naslovnica VIJESTI INFO POČELI RADOVI NA IZGRADNJI JAVNE RASVJETE

POČELI RADOVI NA IZGRADNJI JAVNE RASVJETE

66

10.07.2020. godine počeli su planirani radovi na izgradnji, rekonstrukciji i dogradnji javne rasvjete na području općine Vogošća. Radovi će se izvoditi u sljedećim ulicama:
-u ulici Spasoje Blagovčanina izvodit će se radovi na rekonstrukciji postojeće javne rasvjete što podrazumijeva nabavku i ugradnju svjetiljki s LED izvorom svjetlosti, sa izradom dodatne konzole na postojećim stubovima. Ukupno se rekonstruiše devet svjetiljki.
-ulica Krč (Spoj sa Krčom na magistralni put M-18)ukupno planirana izgradnja i dogradnja devet svjetiljki i četiri armirano-betonska stuba.
-ulica Krč (od Magistralnog puta M-18 do džamije) ukupno planirana izgradnja i dogradnja dvadeset i jedne svjetiljke i osamnaest armirano-betonskih stubova.
-ulica Blagovac II do broja 128 planirana je izgradnja dvije svjetiljke i dva armirano-betonska stuba.
Radovi se izvode po Planu i programu na osnovu iskazanih potreba za osvjetljavanjem ulica koje do sada nisu osvijetljene, a uvrštene su za izgradnju – dogradnju javne rasvjete (za koje imamo saglasnost od Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo).
Vrijednost Ugovora iznosi 40.068,41 KM sa uračunatim PDV-om.
Radovi se finansiraju sredstvima Budžeta Općine Vogošća, a izvođač radova je firma „SES” d.o.o. Sarajevo. Nadzor nad radovima vršio Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo a rok za izvođenje radova je 30 radnih dana.

/preuzeto sa www.vogosca.ba/