Naslovnica VIJESTI INFO ODRŽANA 9. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

ODRŽANA 9. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

202

Nešto dužu raspravu vijećnika izazvala je Odluka o usvajanju Lokalnog ekološkog akcionog plana Općine Vogošća, koji je kao i Turistički akcioni plan za period 2017.-2022. godina usvojen većinom glasova i to 15 „za“, 8 „protiv“ i 2 „suzdržana“. S obzirom da se radi o Odlukama u formi prijedloga, sugestije i primjedbe koje su u prethodno provedenoj Javnoj raspravi upućene resornoj Službi, uvrštene su u spomenute Planove. Svrha donošenja Odluke o izmjenama Odluke o pogodnostima za investiranje na području Općine Vogošća u svrhu razvoja i podsticaja industrijske proizvodnje za tekuću godinu, koju su vijećnici usvojili većinom glasova, jeste da se podrže uspješni privredni subjekti, primarno okrenuti industrijskoj proizvodnji i izvozu a koji imaju namjeru da grade nove ili proširuju svoje postojeće proizvodne kapacitete s ciljem dodatnog zapošljavanja. Nakon obrazloženja pomoćnika načelnika za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Admira Merdžanovića, Općinsko vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Vogošća. Jednoglasno su vijećnici podržali Odluku o dodjeli u zakup zemljišta u državnoj svojini, gdje pravo raspolaganja ima Općina Vogošća u poljoprivredne svrhe. Prema obrazloženju, Udruženje poljoprivrednika će ovo zemljište koristiti, između ostalih projekata, za obuku poljoprivrednika i svih zainteresovanih za bavljenje nekom granom poljoprivredne proizvodnje (npr. plasteničkom proizvodnjom). Na 9. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Vogošća utvđen je Nacrt i donesen Zaključak o upućivanju u javnu raspravu Nacrta Odluke o obavljanju poslovnih djelatnosti na području Općine Vogošća.  Javna rasprava će trajati do 13. oktobra.  Usvojen je i Izvještaj o prihodima i rashodima Budžeta Općine Vogošća u prvih pola godine. Nešto više od 65% planiranih prihoda je realizovano u ovom periodu. Većinom glasova usvojeni su polugodišnji Izvještaji: o radu Općinskog načelnika, Jedinstvenog općinskog organa uprave i ostalih službi Općine Vogošća, o radu i finansijski izvještaji JP RTV Vogošća i JU „KSC“ Vogošća. Značajnija rasprava vijećnika vezana je i za Izvještaj o rezultatima Javnog oglasa za izbor članova Općinske izborne komisije.