Naslovnica VIJESTI INFO OBUSTAVA SAOBRAĆAJA ZBOG ASFALTIRANJA DIJELA PUTA BLAGOVAC – TIHOVIĆI

OBUSTAVA SAOBRAĆAJA ZBOG ASFALTIRANJA DIJELA PUTA BLAGOVAC – TIHOVIĆI

95

Zbog asfaltiranja dijela puta Blagovac – Tihovići u četvrtak, 25.07., petak, 26.07. i subotu 27.07.2019.godine na ovoj dionici će se vršiti obustava saobraćaja u periodu od 6 do 18 sati.
Asfaltiranjem ove dionice biće realizovan Ugovor zaključen između Direkcije za puteve Kantona Sarajevo kao upravitelja saobraćajnice i investitora radova i firme „AME“ d.o.o. Breza kao izvođača radova. Put je saniran u ukupnoj dužini od oko 800 metara. Prosječna širina puta iznosi 5,70 metra sa proširenjima u krivinama.
Sanacija je obuhvatila uklanjanje oštećenog asfalta, zamjenu tamponske podloge, uređenje škarpe, ugradnju ivičnjaka, tretman oborinskih voda, izradu rigola za odvodnju, sanaciju propusta za odvodnju vode sa kolovoza i asfaltiranje.
Ukupna vrijednost radova iznosi oko 394.000,00 KM, a finansirani su sredstvima Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo putem Direkcije za puteve Kantona Sarajevo.