Naslovnica VIJESTI INFO NA PODRUČJU OPĆINE VOGOŠĆA DJELUJE VIŠE OD 60 SPORTSKIH I DRUGIH UDRUŽENJA

NA PODRUČJU OPĆINE VOGOŠĆA DJELUJE VIŠE OD 60 SPORTSKIH I DRUGIH UDRUŽENJA

116

Na području Općine Vogošća u 2017.godini  djelovalo je 31 sportsko, 26 ostalih (izuzimajući boračka udruženja) i 4 omladinska udruženja, a za njihov rad je izdvojeno više od 215.000 KM. Nijedno udruženje nije prestalo sa radom u prošloj godini a osnivana su i nova.

U skladu  sa Odlukom Općinskog Vijeća o javnom interesu  Općine Vogošća u oblasti sporta prioritet je bio razvoj sporta sa akcentom na masovnost. Obezbjeđena je materijalno – tehnička i finansijska pomoć JU KSC Vogošća i sportskim organizacijama kako bi se to postiglo. Osim toga ostvareni su i značajni sportski rezultati.

U maju 2017. usvojena je i Strategija razvoja sporta za period 2017-2022.godina.