Naslovnica VIJESTI INFO MINSTAR KAZAZOVIĆ POTVRDIO PODRŠKU IZGRADNJI ŠKOLE NA ROSULJAMA

MINSTAR KAZAZOVIĆ POTVRDIO PODRŠKU IZGRADNJI ŠKOLE NA ROSULJAMA

219

Na februarskoj sjednici Općinskog vijeća Vogošća vijećnici su usvojili Odluku o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana „Rosulje“ uz Ulicu 24. juna. Izmjene se odnose na postojeće stambene objekte i izgradnju novih.  Pored ostalog planirana je izgradnja osnovne škole sa potrebnim sadržajima. S početka ove školske godine kada je potvrđena prebukiranost u OŠ „Zahid Baručija“ inicijativa je još jednom pokazala svoju opravdanost.

Sa ciljem rješavanja ovog pitanja Općina Vogošća je poduzela potrebne korake, pa je tako poslan dopis nadležnom Ministarstvu Kantona Sarajevo od kojeg se očekuje podrška kod realizacije ovog projekta.

Izgradnjom nove škole na Rosuljama smanjit će se broj učenika u OŠ „Zahid Baručija“, u kojoj je zbog prekobrojnosti uvedena još jedna smjena.