Naslovnica VIJESTI INFO ZAVRŠNA FAZA PROJEKTA IZGRADNJE FEKALNE KANALIZACIJE VRANJAK

ZAVRŠNA FAZA PROJEKTA IZGRADNJE FEKALNE KANALIZACIJE VRANJAK

153

Izgradnja fekalne kanalizacije (Stara cesta Semizovac – Vranjak) Zukića brdo je u završnj fazi. Općinski načelnik Edin Smajić je sa saradnicima posjetio lokaciju na kojoj radove izvodi firma “Mibral” d.o.o. Sarajevo pod nadzorom Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo. Vrijednost radova je 382.282,52 KM sa rokom izvođenja 60 dana. Izvođenje ovih radova obuhvatalo je 1650 metara fekalne kanalizacione mreže sa 56 revizionih okana i 95 priključaka. Završni radovi obuhvataju 1200 m2 asfaltnih površina. Ovaj projekat je od preventivnog značaja za klizište na Zukića brdu i Vranjku kao i jasan pokazatelj sistemskog rješavanja problema kizišta i njihovih uzročnika kao i preventivno djelovanje.