Naslovnica VIJESTI INFO ZAVRŠENA AKCIJA ČIŠĆENJA OPĆINE VOGOŠĆA

ZAVRŠENA AKCIJA ČIŠĆENJA OPĆINE VOGOŠĆA

87

Tri dana je trajala akcija čišćenja Vogošće koju je organizovalo Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS u saradnji sa Općinom Vogošća, kantonalnim komunalnim javnim preduzećima, Civilnom zaštitom Vogošća i Vatrogasnim društvom Vogošća. Akcijom je obuhvaćeno čišćenje lokaliteta koji nisu u programima redovnog održavanja, a u skladu sa prioritetima koje su iskazale MZ.

Akciju je resorno Ministarstvo pokrenulo kao novi model i provodit će se u svim općinama KS. Načelnik Općine Vogošća Edin Smajić rekao je da je fokus akcije na problemima na koje su ukazivali građani. „Riječ je o neuređenim autobuskim stajalištima, području oko kontejnerskih niša, kao i nekoliko divljih deponija.“ Načelnik Smajić je dodao da Općina Vogošća ima dobru saradnju sa nadležnim Ministarstvom, ali da je Općina Vogošća prije 12 godina, prva u BiH pokrenula veliku akciju pod nazivom „Čista i lijepa Vogošća“. Akcija okuplja nekoliko hiljada učesnika koji budu angažovani u svih 8 vogošćanskih MZ. Organizuje se povodom Dana Planete 22.aprila, a sa ciljem da se naši sugrađani motivišu da više vode računa o zaštiti životne sredine i odgovornom ponašanju u svojoj lokalnoj zajednici.

Tokom velike akcije čišćenja koja je provedena u Općini Vogošća na terenu je bilo angažovano oko 120 učesnika.