Naslovnica VIJESTI INFO ZAHTJEVE ZA BANJSKO LIJEČENJE ODOBRAVA MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA KS

ZAHTJEVE ZA BANJSKO LIJEČENJE ODOBRAVA MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA KS

341

Banjsko liječenje je projekat kojeg ne odobrava Općina Vogošća.

Javni poziv za pružanje usluga banjskog liječenja (medicinske rehabilitacije) za pripadnike boračke populacije Kantona Sarajevo za 2017. godinu raspisalo je Ministarstvo za boračka pitanja KS još 09.februara. Krajnji rok za dostavljanje ponuda po ovom Javnom pozivu je  02.03.2017. godine do 11.00 sati.

Vogošćani se o dokumentaciji potrebnoj za podnošenje zahtjeva za banjskim liječenjem mogu informisati u Službi za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu Općine Vogošća, a po završetku Javnog poziva, nadležna Komisija će odlučiti o tome ko će ostvariti pravo na banjsko liječenje u tekućoj godini i u kojim banjskim lječilištima /Sarajevo, Olovo, Fojnica/.

Prema informacijama iz općinske Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu postoji velika potreba za banjskim liječenjem članova boračke populacije što potvrđuje i broj Zahtjeva koji se svake godine podnosi za ostavrenje ovog prava resornom ministarstvu.