Naslovnica VIJESTI INFO ZAHID EFENDIĆ DOBITNIK POHVALE FEDERALNOG ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE

ZAHID EFENDIĆ DOBITNIK POHVALE FEDERALNOG ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE

36

Zahid Efendić jedan je od ovogodišnjih dobitnika priznanja Federalnog štaba civilne zaštite. Njemu je uručena pohvala za doprinos u radu i aktivnostima civilne zaštite u ratnom peridu . Naime, Zahid je od septembra 1993. godine pa sve do kraja rata obnašao funkciju ratnog načelnika opštinskog štaba CZ Vogošća. Iz tog perioda se sjeća koliko je bila važna podrška civilne zaštite borcima i stanovništvu. Posebno je bilo važno osigurati neophodnu logistiku i pripremiti civile za život u ratnim uslovima. U poratnom periodu uloga civilne zaštite ima  poseben značaj , a koliko je bitna pokazale su sve prirodne  nesreće i elemantarne nepogode koje smo imali u posljednjih 20 godina.