Naslovnica VIJESTI INFO ZA VIKEND U VOGOŠĆI AKCIJA PRIKUPLJANJA I ODVOZA KABASTOG OTPADA

ZA VIKEND U VOGOŠĆI AKCIJA PRIKUPLJANJA I ODVOZA KABASTOG OTPADA

128

Akcija prikupljanja i odvoza kabastog otpada se organizuje  u okviru Proljetnje akcije u Kantonu Sarajevo koja je počela 9.04.2022.godine, a završava 27.05.2022.godine. U ovom periodu aktivnosti su organizovane tako da građani vikendom iznose kabasti otpad, a u toku naredne radne sedmice KJKP „Rad“ Sarajevo preuzima obavezu prikupljanja i odvoza kabastog otpada.

Građani Vogošće kabasti otpad mogu iznositi tokom subote 14.maja i nedjelje 15.maja. Lokacije za odlaganje kabastog otpada na području općine Vogošća su kod hajfiša na mjesnim zajednicama Blagovac, Kobilja Glava, Semizovac, Svrake, Vogošća I i Vogošća II. Na području mjesne zajednice Gora odlaganje je planirano kod mjesne zajednice, na putu za Ljubinu kod Pilane i naselju Gora. U mjesnoj zajednici Hotonj predviđene su lokacije kod nogometnog igrališta, Stambeni niz B-13, u Baricama na raskršću, na Menjaku kod trafo stanice i u Ugorskom kod džamije.