Naslovnica VIJESTI INFO ZA REZULTATE OSTVARENE U SISTEMU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA PRIZNANJE NAČELNIKU EDINU SMAJIĆU...

ZA REZULTATE OSTVARENE U SISTEMU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA PRIZNANJE NAČELNIKU EDINU SMAJIĆU URUČILA CZ FBIH

50

Povodom Dana civilne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine Federalni štab civilne zaštite dodijelio je Općinskom načelniku Edinu Smajiću Značku civilne zaštite. Značka je dodijeljena za postignute rezultate na organizovanju, opremanju i jačanju sistema zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji Bosne i Hercegovine.U obraloženju za dodjelu priznanja se, između ostalog navodi da:Općina Vogošća iako spada u teritorijalno manje općine u BiH nosi se sa jako velikim brojem izazova iz oblasti zaštite i spašavanja. Od samog početka načelničkog mandata gosp. Edin Smajić se u ulozi komandanta Štaba istakao sa svojom sposobnošću da organizuje strukture zaštite i spašavanja, te sa istim na optimalan način odgovori zahtjevima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na području općine.Želimo istaći nekoliko bitnih pokazatelja koji slikovito prikazuju vrlo uspješan i predan rad kao komandanta Štaba: – Iza njega su tri proglašene prirodne nesreće kojima je vrlo uspješno rukovodio od proglašenja stanja nesreće do saniranja nastalih šteta i zbrinjavanja ugroženog stanovništva.- Sanacija klizišta, u Kantonu Sarajevo općina Vogošća je općina sa najvećim brojem klizišta, (oko 218), od kojih je broj saniranih danas prešao 40. Zbog pojave više od 170 prijava kretanja zemljišta 2014. godine, bilo je neophodno izvršiti izmještanje oko 250 stanovnika iz naselja Svrake, koji su sigurno na najbolji način u BiH riješeni od evakuacije, privremenog smještanja, sanacije klizišta, a zatim i trajnog zbrinjavanja na drugim lokacijama za one koji se nisu mogli vratiti na ranije prebivalište. Deminiranje, predanim i sistematičnim radom općina Vogošća se vrlo brzo pridružuje općinama bez rizika od mina. Direktnim angažmanom i zalaganjem rizik od mina je kontinuirano smanjivan da bi se kroz projekat “Sarajevo grad bez mina” u narednih nekoliko meseci u potpunosti oslobodili od mina. Ukupna deminirana površina do danas iznosi 5,7 KM², a sve sa jednim ciljem, vraćanje površina kranjim korisnicima sigurnim za dalje korištenje. – Razvoj struktura zaštite i spašavanja kroz uvezivanje u jedinstven sistem kroz donošenje dokumenata, kao i kontinuitrano opremanje čime se sigurnost građana podiže na veći nivo (tri formirane službe zaštite i spašavanja unutar zdravstva, vatrogastva, lovstva, kao i uvezivanje Crvenog križa, veterinarstva, policije, radio amatera, komunalnih službi i medija. Sve navedeno je praktično u stanju nesreća funkcionalno testirano i pokazano. – Zaštita od požara i razvoj vatrogastva u cilju pripremanja za pružanje odgovora na izazove koje nose požari nešto je što se posebno može istaći. Dobrovoljno vatrogastvo na području općine je danas uzor kako se predano radi i razvija ova oblast, kroz organizaciju, opremanje, obučavanje (i za druge oblike spašavanja) i pružanje pomoći susjednim općinama kada se za tim ukaže potreba. – Saradnja sa višim nivoima (KUCZ, FUCZ) je na visokom nivou što u praktičnom rezultira bržim i efikasnijim odgovorima kojima se preveniraju veće štete po ljude i materijalna dobra.

(tekst preuzet sa zvanične stranice Općine Vogošća)