Naslovnica VIJESTI INFO VODA U LOKALNIM VODOVODIMA OPĆINE VOGOŠĆA JE ISPRAVNA ZA PIĆE

VODA U LOKALNIM VODOVODIMA OPĆINE VOGOŠĆA JE ISPRAVNA ZA PIĆE

275

Građani Vogošće koji vodu koriste iz lokalnih vodovoda nemaju razloga za brigu. Voda u ovim vodovodima je ispravna za piće, potvrdio je Fetah Kadrić, pomoćnik načelnika za komunalne poslove u Općini Vogošća. Potvrđuju to i posljednji rezultati analize koje su uradili stručnjaci Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.

“Higijensku ispravnost lokalnih vodovoda na području općine Vogošća, prema dogovoru između Općine i lokalnih odbora koji su formirani od strane Savjeta MZ i koji gazduju vodovodima, preuzeli su sami lokalni odbori. Oni vrše redovnu kontrolu u saradnji sa ovlaštenim institucijama koje se bave tim poslom.“ – istakao je gospodin Kadrić.
„Inače na području općine Vogošća imamo 11 lokaliteta na kojima građani koriste lokalne vodovode. Oni su definirani Zakonom o vodama KS i tačno je precizirano šta je to lokalni vodovod. U ovom trenutku možemo sa sigurnošću reći da na području općine Vogošća lokalni vodovodi rade, da se od strane Općine Vogošća finansiraju, da su ti odbori obučeni kako da stavljaju hlor u svoje lokalne vodovode, tzv hlorinatore, i da su oni preuzeli kompletno gazdovanje. I pored toga Općina Vogošća je obezbjedila finansijska sredstva u budžetu i u protekloj godini je više od 50.000 KM u saradnji sa Mjesnim zajednicama uloženo u izgradnju i dogradnju tih lokalnih izvorišta.“

Faik Juhić i ostali predstavnici odbora za gazdovanje lokalnim vodovodima na području Vogošće u saradnji sa Zavodom redovno kontrolišu kvalitet vode u rezervoarima.
“Ja sam jutros ovdje donio nalaze za treći, četvrti i peti mjesec 2017.godine za lokalni vodovod Donja Vogošća i imam dogovor sa predstavnicima Zavoda da će izaći na novu kontrolu sljedeće sedmice, kako oni i inače izlaze. U našem vodovodu u ovoj godini nijednom nije bila neispravna voda.“
U 2016.godini tokom kišnih perioda, prema riječima gospodina Kadrića, bilo je negativnih nalaza. Lokalni odbori odmah su u saradnji sa Općinom reagovali te dodatno ubacivali hlor i čistili rezervoare i vodu dovodili u higijenski ispravno stanje. Prema riječima predstavnika lokalnih odbora, rezervorari se čiste svaka tri mjeseca kako se takvi nalazi ne bi ponovili.