Naslovnica VIJESTI INFO VLADA KS: NA SNAZI OSTAJU RANIJE HIGIJENSKO-EPIDEMIOLOŠKE MJERE, UZ PRIMJENU NAREDBE O...

VLADA KS: NA SNAZI OSTAJU RANIJE HIGIJENSKO-EPIDEMIOLOŠKE MJERE, UZ PRIMJENU NAREDBE O OBAVEZNOM NOŠENJU MASKI NA OTVORENOM, TAMO GDJE JE NEMOGUĆE ODRŽATI DISTANCU

38

Na današnjoj redovnoj sjednici Vlada Kantona Sarajevo je prihvatila Informaciju Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo o epidemiološkoj situaciji u Kantonu Sarajevo, te na snazi ostavila sve dosadašnje higijensko-epidemiološke mjere.
Vlada je, također, prihvatila u primjenu Naredbu Federalne vlade koja propisuje obavezno nošenje maske i na otvorenom prostoru, odnosno na mjestima gdje je nemoguće ostvariti razmak od dva metra.
“Obavezno je nošenje maski na autobuskim, tramvajskim, trolejbuskim, minibuskim stajalištima, peronima i pijacama/otvorenim tržnicama i na drugim mjestima, gdje se primijeti veći prolaz stanovništva”, posebno je naglašeno.
Podsjećamo da su ranije higijensko-epidemiološke mjere sljedeće:
1. Dozvoljava se rad ugostiteljskim subjektima sa radnim vremenom do 20:00 sati, uz prisustvo maksimalno četiri lica za jednim stolom, a 20 lica u objektu, uz poštivanje svih higijensko-epidemioloških mjera;
2. Dozvoljava se rad djelatnosti kockanja i klađenja, sa radnim vremenom do 20:00 sati, uz poštivanje svih higijensko-epidemioloških mjera;
3. Dozvoljava se rad fitness centara i teretana, računajući da je za svaku osobu potrebno 7 m² neto, sa ne više od 20 lica u njima;
4. Dozvoljava se rad wellness i spa centara računajući da je za svaku osobu potrebno 7 m² neto, također sa ne više od 20 lica u njima;
5. Dozvoljava se rad plivačkih bazena, uz poštivanje svih higijensko-epidemioloških mjera;
6. Odgojno-obrazovni proces za učenike od 1. do 8. razreda javnih i privatnih osnovnih škola i učenike paralelnih škola realizirat će se u prostorijama škole po kombinovanom modelu, a u skladu sa Uputstvom Ministarstva za odgoj i obrazovanje br. 11/04-34-2024-3/21, od 2.2.2021. (prečišćeni tekst) i izmjenom Uputstva Ministarstva za odgoj i obrazovanje br. 11/04-34-2024-4/21 od 12.2. 2021. Učenici devetog razreda predmetne nastave nastavljaju pohađati nastavu online u skladu sa Uputstvom Ministarstva za odgoj i obrazovanje br. 11/04-34-2024-4/21, od 11. 3. 2021. godine;
7. Odgojno-obrazovni proces za učenike drugog i trećeg razreda javnih i privatnih srednjih škola i sve učenike JU Srednja muzička škola realizirat će se u prostorijama škole po kombinovanom modelu, a u skladu sa Uputstvom Ministarstva za odgoj i obrazovanje br. 11/04-34-2024-3/21, od 2.2.2021. (prečišćeni tekst). Učenici 1. i 4. razreda srednje škole nastavljaju pohađati nastavu online u skladu sa Uputstvom Ministarstva za odgoj i obrazovanje br. 11/04-34-2024-4/21, od 11. 3. 2021.
8. Produžava se važenje tačaka 7.,8. i 9. iz Zaključka Vlade br. 02-04-17055-2/21 od 9.4.2021. godine;
9. Visoko-školskim ustanovama se preporučuje izvođenje nastave u online sistemu. Dozvoljena je realizacija nastavnog procesa (predavanja, vježbe, ispiti) i u prostorijama visokoškolske ustanove u grupama do 20 osoba, uz obavezno pridržavanje svih higijensko-epidemioloških mjera propisanih od nadležnih organa i institucija;
10. Produžava se primjena ostalih Naredbi i Preporuka Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo usvojenih Zaključcima Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-17055-2/21 od 09.04.2021. godine, broj: 02-04-10017-26/21 od 18.03.2021. godine, broj: 02-04-13319-5/21 od 26.03.2021. godine, broj: 02-04-14991-4/21 od 01.04.2021. godine i broj: 02-04-14991-4.1/21 od 01.04.2021. godine;
11. Vlada Kantona Sarajevo, će pratiti epidemiološku situaciju u Kantonu Sarajevo, te će u skladu sa utvrđenim stanjem i preporukama Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo po potrebi revidirati donesene mjere;
12. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, primjenjivat će se od 03.05.2021. godine do 10.05.2021. godine do 5:00 sati ujutro, osim tačaka 6., 7., 8. i 9. koje će se primjenjivati od 04.05. do 07.05.2021. godine i objavit će se u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”.

/preuzeto sa vlada.ks.gov.ba/