Naslovnica VIJESTI INFO VIŠE OD STOTINU ZAHTJEVA ZA INSPEKCIJSKIM NADZOROM U 2015. GODINI

VIŠE OD STOTINU ZAHTJEVA ZA INSPEKCIJSKIM NADZOROM U 2015. GODINI

121

Urbanističko-građevinska inspekcija u Općini Vogošća obavila je poslove i zadatke u 2015.godini. Dobrom poslovnom rezultatu doprinjela je i uspješna saradnja sa građanima Vogošće.  Bespravna gradnja, kao krivično djelo, nije u velikoj mjeri prisutna na području Općine Vogošća, posebno ne u pojasu trase Prve transverzale.

Zakonske odredbe se moraju poštovati, a stotinjak intervencija urbanističko-građevinskog inspektora u 2015.godini doprinjelo je i boljoj informisanosti građana o tome šta mogu i trebaju riješiti uz pomoć općinskog inspektora a za koje se intervencije moraju obratiti drugim organima uprave.

Maida Dervišević