Naslovnica VIJESTI INFO USVOJEN BUDŽET OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2015. GODINU

USVOJEN BUDŽET OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2015. GODINU

171

Na 26. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Vogošća sa 14 glasova „za“, 2 „protiv“ i 8 „suzdržanih“, usvojen je Budžet općine Vogošća  za 2015. godinu u iznosu od 9 822 370 KM. Nacrt Budžeta u visini od 8 226 000 KM korigovan je za 19,4 % više. Usvojena je i odluka o izvršavanju Budžeta za 2015. godinu.