Naslovnica VIJESTI INFO USPOSTAVLJENA REDOVNA LINIJA ZA PREVOZ DJECE U MZ GORA

USPOSTAVLJENA REDOVNA LINIJA ZA PREVOZ DJECE U MZ GORA

107

Mjesna zajednica Gora duži niz godina ima problema sa servisom javnog gradskog prevoza koje se ogledao u neredovnim održavanjima vožnji da bi u konačnici rezultiralo potpunim prestankom usluge prevoza na toj dionici. Shodno tome Općina Vogošća je pokrenula proceduru izbora prevoznika koji će vršiti uslugu prevoza školske djece od njhovih domova do škola u Semizovcu i Gori. Po okončanju procedure nadležna služba je organizovala školski prevoz učenika JU OŠ “Porodice ef. Ramić” – naselje Gora. Školski prevoz počeo je 11.novembra.2021. godine a o rasporedu odlaska i dolaska školskog autobusa, menadžment škole će dogovoriti sa odabranim prevoznikom.

Školskim prevozom je obuhvaćeno 30 učenika koji pohađaju JU OŠ “Porodice ef. Ramić” Semizovac i područnu školu na Gori.

(tekst u cijelosti preuzet sa zvanične stranice Općine Vogošća)