Naslovnica VIJESTI INFO UB „PATRIOTSKA LIGA“ OPĆINE VOGOŠĆA: PLANIRANO I IZVRŠENO!

UB „PATRIOTSKA LIGA“ OPĆINE VOGOŠĆA: PLANIRANO I IZVRŠENO!

168

Jedno od aktivnijih udruženja koja djeluju i rade na području Vogošće je i Udruženje boraca „Patriotska liga“. Prema podacima koje je iznio dopredsjednik Udruženja Amir Bešlija, svi programski zadaci koji su postavljeni, izvršeni su u ovoj godini. Posebna pažnja posvećena je obilježavanju važnih datuma. Pored dostojanstvenog obilježavanja datuma kada je donesena odluka o formiranju Patriotske lige u Vogošći, poseban doprionos dat je obilježavanju, između ostalog, Dana Armije RBiH, Dana Općine Vogošća, godišnjice akcije „Pretis“  a s ponosom se ističe orgnizovani odlazak na časni marš u povodu godišnjice obilježavanja genocida počinjenog nad Bošnjacima u Srebrenici jula 1995.godine.

Važno je pomenuti i to da se redovno obilaze članovi i pomaže školovanje djece saboraca, kojima je potrebna ovakva vrsta pomoći.