Naslovnica VIJESTI INFO UB “BOSNAE ZELENE BERETKE”: 2017. GODINA SA PREPOZNATLJIVIM I NOVIM PROJEKTIMA

UB “BOSNAE ZELENE BERETKE”: 2017. GODINA SA PREPOZNATLJIVIM I NOVIM PROJEKTIMA

244

Zahvaljujući odobrenim sredstvima Općine Vogošća i finansijskoj podršci viših nivoa vlasti UB “Bosnae Zelene beretke” Vogošća u ovoj godini će realizovati projekte po kojima je rad udruženja prepoznatljiv, takođe u planu su i određene novine kojima će se poboljšati rad udruženja.

Prema riječima Hasana Dolovca, u godini koja je pred nama veterani i izviđači će zajednički uraditi jedan od projekata, a riječ je višednevnom boravku djece i omladine na nekadašnjim linijama razgraničenja oko Sarajeva, gdje će na najdirektniji način učiti o historiji BiH.

U planu je odlazak na Boračko jezero, gdje se takođe vrijeme koristi za edukaciju o historiji, učenje plivanja i snalaženja u prirodi.

U Udruženju su posebno ponosni na svoje izviđače, koji će i u ovoj godini biti nosioci niza aktivnosti, kao i ranijih godina i ove će učastvovati na svim obilježavanjima značajnih datuma kako na području općine Vogošća tako i šire. Što se budžeta tiče, ističe Dolovac, zahvaljujući menadžmenutu povećen ja za 104 % i zahvaljujući toj činjenici sve planirano biće i realizovano.