Naslovnica VIJESTI U VOGOŠĆANSKOM NASELJU ROSULJE MOGUĆA KUPOVINA STANA PO POVOLJNIJIM USLOVIMA

U VOGOŠĆANSKOM NASELJU ROSULJE MOGUĆA KUPOVINA STANA PO POVOLJNIJIM USLOVIMA

2006

Na osnovu Odlike koju je donijela Skupština Kantona Sarajevo o kategorijama osoba, uslovima i kriterijima za rješavanje stambenog pitanja putem kupovine stana po povoljnijim uslovima, omogućena je kupovina stanova i u vogošćanskom naselju Rosulje, građanima koji po prvi put rješavaju stambeno pitanje, sa posebnim osvrtom na mlade bračne parove.

Da bi se ostvarilo ovo pravo, potrebno je ispuniti tri osnovna kriterija, odnosno da imaju prijavljeno prebivalište na području Kantona Sarajevo najmanje u posljednje tri godine, da su starosne dobi između 18 i 50 godina, te da po prvi put rješavaju stambeno pitanje.

Praksa omogućavanja povoljnije kupovine stanova na području KS postoji već devet godina, a povoljniji uslovi ogledaju se u povoljnijoj cijeni koju građani plaćaju po metru kvadratnom. Za lokalitet Rosulja u Vogošći potrebno je izdvojiti 1.580 KM po metru kvadratnom.

Drugi dio povoljnosti odnosi se na samofinansiranje kupovine ovih stanova.

Kantonalni fond za izgradnju stanova nudi opciju da aplikanti koji ostvare pravo na kupovinu stana pod povoljnijim uslovima plate 30% ukupne cijene stana, dok ostatak plaćaju u ratama (od 60 do 80 jednakih rata) i to bez kamata.