Naslovnica VIJESTI INFO U TOKU II FAZA RADOVA NA REGULACIJI DIJELA JOŠANIČKOG POTOKA

U TOKU II FAZA RADOVA NA REGULACIJI DIJELA JOŠANIČKOG POTOKA

150

Danas je Općinski načelnik Edin Smajić sa saradnicima obišao lokaciju gdje se izvode  radovi na uređenju obala Jošaničkog potoka. Na tom lokalitetu je predviđena regulacija korita od stacionaže 0+358,15 do stacionaže 0+420,00 i to izgradnjom armirano – betonskih zidova u dužini od 62 metra sa desne i sa lijeve strane korita. Dijelom obale predviđena je izgradnja ravnih armirano – betonskih zidova, dok je dijelom predviđena izgradnja kosih zidova sa kamenom oblogom od 30 centimetara. Izvođač radova je firma “MGBH”d.o.o. Sarajevo. Vrijednost realizacije druge faze radova iznosi oko 205.000,00 KM sa uračunatim PDV-om.

Projekat se realizuje sredstvima Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo i iz Budžeta Općine Vogošća, a nadzor vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.Trenutno su izvedeni radovi na izgradnji armirano – betonskog zida u dužini od oko 53 metra na desnoj obali Jošaničkog potoka.

Predstavnici Općine Vogošća izrazili su zadovoljstvo kvalitetom i dinamikom radova procjenjujući da će oba ova projekta značajno pomoći građanima koji imaju stambene objekte u neposrednoj blizini ovih vodotokova i koji su bili izloženi opasnosti od poplava. Načelnik Smajić je najavio da će uređenje Jošaničkog potoka biti nastavljeno i po okončanju radova na trenutnoj dionici i da je već raspisan javni poziv za izbor izvođača radova na narednoj dionici dužine od preko 500 metara.

Načelnik Smajić je podsjetio da je uređenje vodotoka tek dio aktivnosti koje Općina Vogošća namjerava provoditi na ovom području te da će naredni projekti podrazumjevati i rekonstrukciju saobraćajnice kako bi se zaštitili učesnici u saobraćaju, a posebno pješaci i djeca.