Naslovnica VIJESTI INFO U TOKU 2017. GODINE USLUGE JU DOM ZDRAVLJA VOGOŠĆA ZATRAŽILO OKO 200.000...

U TOKU 2017. GODINE USLUGE JU DOM ZDRAVLJA VOGOŠĆA ZATRAŽILO OKO 200.000 PACIJENATA

348

U 2017. godini JU Dom zdravlja Vogošća uspješno je realizovao planirane aktivnosti.

Osim centralnog objekta u kojem se svakodnevno pružaju usluge porodične medicine, zdravstvene zaštite predškolske i školske djece, kao i specijalistički pregledi, Dom zdravlja Vogošća svoju djelatnost ostvaruje i u tri područne ambulante, kako bi naši sugrađani imali kvalitetnu i brzu zdravstvenu uslugu.

Prema riječima direktorice Enise Ahmić, zadovoljni su realizovanim planom, a posebno su zadovoljni jer su uspjeli unaprijediti rad u svim službama.

Samo u toku protekle godine ovu zdravstvenu ustanovu posjetilo je gotovo 200.000 pacijenata, koji su ostvarili više od 700.000 različitih usluga.

Menadžment Doma zdravlja Vogošća nastojat će da poboljša i unaprijedi usluge primarne zdravstvene zaštite stanovništvu općine Vogošća, koja je bazirana na promociji zdravlja i prevenciji bolesti i u 2018. godini.