Naslovnica VIJESTI INFO U PRAVOBRANILAŠTVU OPĆINE VOGOŠĆA U PROŠLOJ GODINI VOĐENA 134 PREDMETA

U PRAVOBRANILAŠTVU OPĆINE VOGOŠĆA U PROŠLOJ GODINI VOĐENA 134 PREDMETA

180

Na 15. sjednici Općinskog vijeća Vogošća većinom glasova usvojen je Izvještaj o radu Pravobranilaštva Općine Vogošća za 2017. godinu. U izvještaju je navedeno da se vođena 134 predmeta. U 67 predmeta Općina Vogošća je tužilac, odnosno tužilac izvršenja, dok je u 67 predmeta Općina tužena parnična stranka, odnosno izvršenik.

-u 53 predmeta postupak je u toku- spor nije završen; u 54 predmeta postupak- spor nije riješen u korist Općine Vogošća, u 23 predmeta u prvostepenom, odnosno drugostepenom postupku riješeno protiv Općine Vogošća, dok je u 4 predmeta sud donio procesno rješenje kojim se ukida postupak.

U izvještajnom periodu Općinsko pravobranilaštvo je po presudama koje su izvršene ostvarilo naplatu dugova u iznosu od 74 000 KM. Pravobranilac Kemal Kurtalić je u svojstvu zastupnika Općine Vogošća, pristupio na 69 ročišta za raspravu pred nadležnim sudovima Kantona Sarajevo.