Naslovnica VIJESTI INFO U POSJETI AMBULANTI SEMIZOVAC

U POSJETI AMBULANTI SEMIZOVAC

345

Ambulanta porodične medicine u Semizovcu od kada je otvorena  svakodnevno je dostupna i osigurava pravovremenu primarnu zdravstvenu zaštitu stanovnicima ove MZ.  Kadar čine ljekari i medicinske sestre raspoređeni u dva tima, porodične medicine i  stomatologije. Rad timova porodične medicine se odvija kroz dvije smjene koje se rotiraju unutar jedne sedmice.  Savjet za rješavanje nekih manjih zdravstvenih tegoba može se  dobiti i putem telefona. Tim porodične medicine vodi dr. Milada Ali Al Zayat, dok u stomatološkoj ambulati pacijente dočekuje dr. Senada Mujak Kadrić, koja je ovom prilikom naglasila izuzetnu saradnju sa pacijentima. Svakom pacijentu pristupa se individualno, u skladu sa njegovim potrebama, ali i mogućnostima koje pruža ambulanta.

Objekat u kojem su smještene prostorije porodične medicine i stomatologije već je delimično obnavljan, međutim zbog dotrajalosti potrebna je potpuna rekonstrukcija i adaptacija svih prostorija.

Zdravstvene usluge kao što su laboratorijske i specijalističko-konsultativne pacijenti koji pripadaju ambulanti Semizovac ostvaruju u centralnom objektu Doma zdravlja Vogošća ili dalje u KCUS.