Naslovnica VIJESTI INFO U PONEDJELJAK ĆE SE ODRŽATI SVEČANA SJEDNICA I 13. REDOVNA SJEDNICA...

U PONEDJELJAK ĆE SE ODRŽATI SVEČANA SJEDNICA I 13. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

96

Svečana sjednica Općinskog vijeća Vogošća povodom 1.marta Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine održat će se u ponedjeljak 28.02.2022.godine, u velikoj Sali Općine Vogošća sa početkom u 10 sati. Prije svečane sjednice planirano je polaganje cvijeća na centralnim spomen obilježjima ubijenim logorašima i civilnim žrtvama rata.

Pored svečane sjednice, planirana je 13. redovna sjednica Općinskog vijeća Vogošća koja će se održati na isti dan, u 10 i 30 sati, u velikoj Sali Općine Vogošća. Na 13.redovnoj sjednici  Općinskog vijeća Vogošća naći će se slijedeće tačke dnevnog reda:

 1. Vijećnička pitanja i inicijative
  2. Izvještaj o realizaciji zaključaka i inicijativa Općinskog vijeća Vogošća
  3. Odluka o odobravanju i izdvajanju novčanih sredstava iz Budžeta Općine Vogošća za
  2022. godinu za RVI 100% I grupe – paraplegičare sa mjestom prebivališta na području
  općine Vogošća – Prijedlog
  4. Odluka o usvajanju Elaborata o privremenom korištenju javnih površina na području
  općine Vogošća – Prijedlog
  5. Izvještaj o provedenom postupku kvalifikacije kandidata i prijedlog rang – liste
  za imenovanje tri člana Općinske izborne komisije Vogošća
  6. a) Rješenje o razrješenju predsjednika i dva člana Općinske izborne komisije Vogošća
  b) Rješenje o imenovanju tri člana Općinske izborne komisije Vogošća
  7. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Općine Vogošća za period 01.01.-31.12.2021. godine
  8. Izvještaj o radu Savjeta mjesnih zajednica za 2021. godinu sa Programom rada Savjeta
  mjesnih zajednica za 2022. godinu
  9. Izvještaj o korištenju javnih površina sa stepenom naplate za 2021. godinu
  10. Izvještaj o stanju poljoprivrede na području Općine Vogošća za 2021. godinu
  11. Informacija o pokrenutim inicijativama iz nadležnosti drugih institucija i nivoa vlasti