Naslovnica VIJESTI INFO U PONEDJELJAK ĆE SE ODRŽATI 12.REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

U PONEDJELJAK ĆE SE ODRŽATI 12.REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

99

U ponedjeljak, 31.01.2022.godine sa početkom u 10,00 sati u zgradi Općine Vogošća – I sprat, Velika sala, će biti održana 12.redovna sjednica općinskog vijeća Vogošća, a pred vijećnicima će se naći 15 tačaka dnevnog reda:

 1. Vijećnička pitanja i inicijative
  2. Izvještaj o realizaciji zaključaka i inicijativa Općinskog vijeća Vogošća
  3. Odluka o usvajanju Programa prioritetnih projekata iz oblasti komunalne infrastrukture za 2022.
  godinu- Prijedlog
  4. Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Vogošća putem neposredne pogodbe-Prijedlog
  5. Odluka o prioritetima i načinu korištenja sredstava za dodjelu pomoći za saniranje šteta nastalih
  prilikom proglašenja stanja prirodne nesreće izazvane poplavama na području općine Vogošća u
  novembru 2021. godine – Prijedlog
  6. Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju visine naknade predsjedniku i članovima Savjeta mjesnih
  zajednica na području općine Vogošća – Prijedlog
  7. Izvještaj o radu Općinskog načelnika, Jedinstvenog općinskog organa uprave i ostalih općinskih
  službi Općine Vogošća za period 01.01.- 31.12.2021. godinu
  8. Izvještaj o realizaciji Programa prioritetnih projekata iz oblasti komunalne infrastrukture za 2021.
  godinu
  9. Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku za 2021. godinu
  10. Izvještaj o jednokratnom novčanim davanjima licima u stanju socijalne potrebe za period 01.01.-
  31.12.2021. godine
  11. Izvještaj o radu Općinske izborne komisije Vogošća za 2021. godinu
  12. Pregled aktivnosti Općinskog vijeća Vogošća za 2021. godinu
  13. Izvještaj o radu radnih tijela Općinskog vijeća Vogošća za period 01.01. – 31.12.2021. godine
  14. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području općine
  Vogošća za 2021. godinu
  15. Informacija o pokrenutim inicijativama iz nadležnosti drugih institucija i nivoa vlasti.