Naslovnica VIJESTI INFO U OSNOVNOJ ŠKOLI „MIRSAD PRNJAVORAC” ODRŽANA ONLINE NASTAVA

U OSNOVNOJ ŠKOLI „MIRSAD PRNJAVORAC” ODRŽANA ONLINE NASTAVA

1121

U osnovnoj školi Mirsad Prnjavorac danas je održana online nastava. Informacijsko-komunikacijske tehnologije utječu na sve aspekte ljudskog života, pa tako i na mogućnosti obrazovanja.

Zahvaljujući informacijsko-komunikacijskim tehnologijama omogućeno je stjecanje znanja na inovativne načine, koji zamjenjuju ili nadopunjuju klasično obrazovanje – školovanje u klupama.

Online nastava odvijala se u virtualnom nastavnom okruženju.

Nastavne jedinice iz svih predmeta  dostupne su isključivo online učenicima a nastavnici su redovno provjeravali izrade zadataka i na osnovu tačnosti i preciznosti bili su i vrjednovani.

Prije samog održavanja online nastave učenici su dobili sve potrebne upute, na kojem su dostavljeni svi nastavni materijali. Prema riječima nastavnika informatike i matematike Amara Hodžića ,učenici moraju biti motivirani, te  odraditi sve obaveze sami. Sudeći po stavovima i mišljenjima nastavnika online nastavom ostvarena su pozitivna iskustva.

Ovakav način održavanja nastave trebao bi postati tradicionalan, a učenike bi trebao motivirati da i od kuće više rade i na online način savladavaju nastavne sadržaje.