Naslovnica VIJESTI INFO U OŠ „ IZET ŠABIĆ” ODRŽANA EDUKATIVNA RADIONICA “RJEŠAVANJE KONFLIKTA”

U OŠ „ IZET ŠABIĆ” ODRŽANA EDUKATIVNA RADIONICA “RJEŠAVANJE KONFLIKTA”

262

Međuvršnjačko nasilje u školskoj okolini, manifestira se na različite načine, najčešće kao fizičko maltretiranje i nanošenje fizičkih ozlijeda drugim učenicima. Na pojam nasilja reagira se tek onda kada se pojave prve ozbiljne posljedice takvog ponašanja. Da bi se spriječila pojava nasilnog ponašanja među djecom u OŠ „Izet Šabić“ se radi na primarnoj prevenciji kroz radionicu koja nosi naziv –„Rješavanje konflikta.“

Prema riječima Fikrete Maulaosmanović-Smajić, više stručne saradnice za razvojno-istraživačke poslove i socijalne inovacije KJU „Porodično savjetovalište“, održavanjem edukativne radionice učenici imaju priliku da se upoznaju sa nivoima nasilja, karakteristikama nasilnih osoba, žrtvama nasilja i sl.

Cilj ovakvih radionica je usmjeravanje pažnje na metode sprečavanja svih oblika vršnjačkog nasilja, ali i da se najstariji osnovci obrazuju o tome kako da ga prepoznaju i suzbiju. Jedinstvenim programom vršnjačke edukacije u osnovnoj školi pokušavaju se učenici kroz radionicu osvijestiti na razvoj empatije među vršnjacima, te usmjeriti ih u razvoju samopouzdanja i sigurnosti oko sebe.